วิธีการชำระเงิน

1. ใบแจ้งสรุปยอดการโอนเงิน

หลังจากทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

จะมีรายการยอดสรุปการจ่ายเงินทั้งหมด…

รวมทั้งรายการบัญชีธนาคารรับเงิน ดังรายการในข้อต่อไป..

2. โอนเงินผ่านธนาคาร

* บัญชีธนาคาร ที่จะต้องโอนเงิน ประกอบไปด้วย 2 บัญชี คือ

1. ธนาคาร Siam Commercial Bank หมายเลขบัญชี: 0242480935

2. ธนาคาร กรุงไทย หมายเลขบัญชี: 9848712534

3. โอนเงินผ่าน App Banking

4. รอรับสินค้า

SHOPPING CART

close